Markkinointiviestinnän vuosikello – työkalu aikataulujen ja materiaalien hallintaan

Plan-365 on hallinta-alusta, johon luot markkinoinnin ja viestinnän suunnitelmat, sisällön ja rakenteen. Saat koottua alustalle kaiken suunnitelmiin tarvittavan materiaalin, jolloin se on käytössä ajantasaisena koko tiimillä. Plan-365 helpottaa suunnitelmien järjestelyä myös erilaisilla suodattimilla ja jaottelutavoilla. Tutustu alla olevaan esimerkkiin ja ota Plan-365 käyttöön!

Mitä kuuluu markkinoinnin ja viestinnän vuosikelloon?

Markkinoinnin ja viestinnän vuosikello on laaja suunnitelma, josta näet yrityksen tai organisaation markkinointi- ja viestintätapahtumat ja kampanjat yhden vuoden aikana. Vuosikello sisältää tapahtumat, kampanjat, niiden julkaisuaikataulut ja tarvittavat sisällöt yhdessä ja samassa paikassa. Näin varmistat, että toiminnot on ajoitettu oikein, ja että viestinne välittyvät oikealle yleisölle oikeaan aikaan. 

Minkälainen on hyvä markkinoinnin ja viestinnän vuosikello?

Hyvä markkinoinnin ja viestinnän vuosikello perustuu organisaation liiketoiminnan tavoitteisiin. Se määrittelee selkeät toimenpiteet ja aikataulut tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkeimmät elementit hyvässä vuosikellossa ovat:

1.

Selkeä suunnittelu: Vuosikello kannattaa suunnitella ajoissa ja huolellisesti yhdessä organisaation eri osastojen kanssa. Tällä tavoin kampanjat ja tapahtumat tukevat organisaation tavoitteita ja ovat linjassa sen brändin kanssa.

2.

Monikanavainen lähestymistapa: Vuosikello mahdollistaa monikanavaisen lähestymistavan eri markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden suhteen. Monikanavaisuus tarkoittaa sitä, että viestiä välitetään useassa eri kanavassa, kuten sosiaalisen median kanavissa, uutiskirjeissä, blogissa, verkkosivustolla, perinteisessä mediassa ja tapahtumissa. Plan-365 näyttää suunnitelmat yhdessä näkymässä, joten laajatkin suunnitelmat ovat selkeät ja helpompia toteuttaa.

3.

Realistiset aikataulut: Vuosikello helpottaa realististen aikataulujen ja resurssien varaamista eri toimenpiteille, jotta ne voidaan toteuttaa onnistuneesti. Suunnitelmaa tehdessä kannattaa huomioida kunkin kanavan ominaispiirteet, kohdeyleisö ja tavoitteet.

4.

Mittaus ja seuranta: Kun seuraat ja mittaat eri toimenpiteiden tuloksia ja vaikutuksia, voit päivittää kampanjasi tehokkaammiksi. Plan-365-vuosikelloon on kätevä kerätä dataa, jolloin nämäkin tiedot löytyvät juuri sieltä missä niitä tarvitaan. 

5.

Joustavuus: Vuosikelloa tulisi tarkastella ja päivittää säännöllisesti tarpeen mukaan, jotta muuttuviin olosuhteisiin ja uusiin mahdollisuuksiin voidaan reagoida tehokkaasti. Joustavuus auttaa varmistamaan, että organisaation markkinointi- ja viestintätoimenpiteet ovat ajan tasalla ja tehokkaita.

Plan-365 -vuosikelloa käyttävät jo