Johdon vuosikello – apunasi yrityksen johtamisessa

Kun otat Plan-365:n käyttöösi, saat käyttöösi suunnitelmien hallinta-alustan, johon voit luoda juuri sinun yrityksellesi tarpeelliset aikataulut sekä suunnitelmien rakenteen ja sisällön. Plan-365:ssa on lisäksi apunasi erilaisia suodattimia ja jaottelutapoja. Tutustu alla esimerkkiin!

Miten Plan-365 auttaa yrityksen johtoa?

Plan-365-vuosikello on järjestelmä, joka auttaa yritystä hallitsemaan ja priorisoimaan vuoden toimia ja tapahtumia. Yhdellä silmäyksellä näet kaikki tapahtumat yrityksen eri osissa, kuten markkinoinnissa, tuotekehityksessä, myynnissä ja henkilöstöhallinnossa. Tämä vuosikello auttaa yritystäsi suunnittelemaan ja toteuttamaan tehokkaan strategian, joka tukee tavoitteitasi ja auttaa varmistamaan, että kaikki toiminnot ovat johdonmukaisia ja yhteensopivia. Se auttaa pitämään huolta, että suunnitelmat toteutuvat aikataulussaan ja tavoitteet saavutetaan. 

Hyvin suunniteltu yrityksen vuosikello auttaa yritystä säästämään aikaa, parantamaan tehokkuutta ja saavuttamaan parempia tuloksia.

Minkälainen on hyvä yrityksen johdon vuosikello?

Hyvä johdon vuosikello on yksityiskohtainen, realistinen ja tavoitteellinen. Sen tulisi sisältää kaikki tärkeät päivämäärät ja tapahtumat, jotka ovat olennaisia yrityksen menestyksen kannalta. Parhaat suunnitelmat sisältävät myös vähän joustovaraa yllätysten varalta.

Mitä kaikkea johdon vuosikello voi sisältää?

1.

Yrityksen tavoitteet ja strategiat: Vuosikellon rakentamisen voi aloittaa yrityksen tavoitteiden ja strategioiden määrittelyllä. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki toimet ovat linjassa yrityksen yleisten tavoitteiden kanssa.

2.

Aikataulutettu budjetointi: Vuosikelloon kannattaa varata aikaa budjetin suunnittelulle ja hyväksymiselle. Tämä auttaa varmistamaan, että yrityksen rahoituspäätökset tehdään ajallaan.

3.

Johtoryhmän tapaamiset: Vuosikello muistuttaa tällöin hyvissä ajoin johtoryhmän tapaamisista, joissa käsitellään tärkeitä asioita, kuten yrityksen suorituskyvyn arviointia, tavoitteiden päivitystä ja strategian tarkistusta.

4.

Henkilöstön koulutus- ja kehityspäivät: Varmista, että henkilöstön osaaminen on tarpeellisella tasolla! Vuosikellosi voi sisältää aikataulun henkilöstön koulutus- ja kehitysaktiviteeteille, jolloin ne eivät jää muun kiireellisen jalkoihin. 

5.

Markkinointisuunnitelmat: Plan-365:een voit syöttää markkinointikampanjat, mainostapahtumat ja muut tärkeät markkinointiaktiviteetit, ajantasaisine materiaaleineen.

6.

Tärkeät tapahtumat: Yksikään tärkeä tapahtuma ei enää tule yllätyksenä, kun se on lisätty Plan-365-vuosikelloon. Yrityksen juhlapäivät, konferenssit ja messut, joihin yritys osallistuu, sekä niihin liittyvät toimenpiteet.

7.

Raportointipäivät: Merkitse hyvissä ajoin aikataulu raportointipäiville, joissa yrityksen suorituskyky arvioidaan ja raportoidaan sijoittajille ja muille sidosryhmille, sekä tarvittavat valmistelut. 

Plan-365 -vuosikelloa käyttävät jo